Firmuselekter

Firmuselekter OÜ tegevusaladeks on elektri- ja valgustuspaigaldiste ehitus ja renoveerimine, käit ning hooldus. Lisaks teostame nõrkvoolu- ning automaatikatöid.

Põhilisteks klientideks on kujunenud ehitustööde peatöövõtuga tegelevad ettevõtted, kinnisvara arendajad ja haldajad, korteriühistud ning erinevad tootmis- ja kaubandusettevõted. Samuti teeme koostööd erinevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega. Seejuures ei ole me ära unustanud eraisikutest kliente.

Firmus Elekter OÜ on Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu liige.

Top